Create in Riga pašnovērtējuma ziņojums 01.09.2020

Izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība

Iekšējās kārtības noteikumi

Natālijas Rivoņenko Maģistra darbs

Skaistumkopšanas paškontroles lapa

Klientu anketa 

Plakāts izvietošanai salonā

Kontakti

“Style Academy Create in Riga”